Opleiding Uitvoerder sloopwerken


Schrijf je nu in voor de opleiding Uitvoerder sloopwerken


8-daagse opleiding voor 'startende' en ervaren uitvoerders om de uitvoering van een sloopwerk (nog beter) voor te bereiden, te organiseren, aan te sturen, te bewaken en op te leveren.

Cursuslocatie

Secretariaat SVS

Rijksstraatweg 69

4194 SK Meteren

Kosten

De kosten voor deze 8-daagse cursus bedragen €3.590,00 (exclusief btw) (tarieven vanaf 1 januari 2024). Dat is inclusief lesboek en examen. Een herexamen kost €343,50.


Leden van VERAS krijgen korting en betalen €3.325,00 (exclusief btw).

Is jouw bedrijf lid van VERAS? Vink dit aan op het inschrijfformulier.

Voor wie is deze opleiding interessant?

De opleiding Uitvoerder sloopwerken is interessant voor zowel 'startende' uitvoerders die aan het begin van hun carrière staan, alsook voor de meer ervaren uitvoerders die met deze opleiding hun kennis kunnen verdiepen en verbreden. Er is veel ruimte voor onderlinge contacten en kennisuitwisseling. De combinatie van theorie en praktijk (je gaat aan de slag met een projectdossier) maakt de opleiding gevarieerd.
Na deze opleiding ben je (nog beter) in staat om op een juiste wijze de uitvoering van een sloopwerk voor te bereiden, te organiseren, aan te sturen, te bewaken en op te leveren.

Welke onderwerpen komen aan bod?

In de opleiding komen onder meer de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • plaats van de uitvoerder sloopwerken binnen de sloopsector
 • sloopobjecten en constructies/belastingen
 • sloopmethoden en -technieken
 • bestekken en aanbestedingsvormen
 • werkopname en calculatie
 • werkvoorbereiding en communicatie
 • uitvoering en oplevering
 • MVO & duurzaamheid en certificatie
 • sloopregelgeving
 • gecertificeerd slopen volgens BRL SVMS-007
 • veiligheid en gezond werken
 • plannen, bewaken en leidinggeven

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een theorieboek en een projectboek.

Het theorieboek behandelt de achterliggende kennis die je nodig hebt om als uitvoerder op een juiste wijze keuzes te kunnen maken en acties te ondernemen. Naast de diverse facetten van het sloopproces (van opdrachtverwerving tot oplevering), komen ook zaken aan de orde als sloopregelgeving, certificering en de ontwikkelingen rondom MVO en duurzaamheid. Verder wordt stilgestaan bij soorten sloopobjecten en slooptechnieken, inclusief de nodige theorie over constructies en belastingen waarmee tijdens het slopen rekening gehouden moet worden. De theorie en praktijk van de verschillende aanbestedingsvormen en besteksystematieken (RAW/STABU) komen eveneens aan bod.


Aan de hand van een projectboek wordt de theorie toegepast in de praktijk. Het projectboek bevat de projectdocumentatie van een concreet sloopproject, waarin alle aspecten die de uitvoerder in de praktijk tegen kan komen aan bod komen. Het projectboek bevat opdrachten die als huiswerk moeten worden uitgewerkt en tijdens de opleidingsdagen worden besproken.

Duur en planning van de opleiding

De opleiding bestaat uit een introductiebijeenkomst, 8 lesdagen (waaronder een terugkomdag op een zaterdag) en een examendag. De opleiding wordt gegeven door een team van ervaren docenten.  De kandidaten volgen de opleiding voor een deel in hun eigen tijd. De start- en eindtijden van de opleidingsdagen kunnen in overleg met de kandidaten worden aangepast tijdens de opleiding.

Lesdagen najaarseditie 2024

Najaarseditie 2024 opleiding Uitvoerder Sloopwerken

IntroductieavondDinsdag 3 september 2024
LesdagenDinsdag 17 september 2024

Dinsdag 1 oktober 2024

Dinsdag 15 oktober 2024
Dinsdag 5 november 2024
Dinsdag 12 november 2024

Dinsdag 19 november 2024

TerugkomdagZaterdag 30 november 2024
Examen

Dinsdag 10 december 2024

Examen

Het examen bestaat uit een theoriedeel en een projectdeel. Het examen neemt een halve dag in beslag. Bij voldoende resultaat ontvang je het diploma Uitvoerder Sloopwerken. Met het diploma Uitvoerder Sloopwerken voldoe je aan de deskundigheidseisen volgens de BRL SVMS-007.

Aanmelden

Aanmelden kan door het inschrijfformulier op deze pagina volledig in te vullen en te verzenden. Voor het inschrijven voor een herexamen vink je bovenaan het formulier aan dat het om een herexamen gaat en vul je het formulier weer volledig in.  

Inschrijfformulier
Opleiding Uitvoerder sloopwerken
Dinsdag 03 september 2024
18:00 - 20:00
Aanmelding voor:
Gegevens bedrijf
privacy statement